കടല പിണ്ണാക്ക് , കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് – peanut cake or ground nut fertilizer for terrace garden


Peanut oil, groundnut oil , arachis oil are
the common names, widely using edible cooking oil. peanut aka
ground nuts are using for the same, it’s by product is using as effective fertilizer at
terrace gardening. Peanut meals are
well separated from peanut kernel after the oil
extraction. we have several times discussed about the usage of
kadala pinnakku here.

4 thoughts on “കടല പിണ്ണാക്ക് , കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് – peanut cake or ground nut fertilizer for terrace garden

  1. Brother njan oru viedo kandu ollathano nu ariyillaaaa… Krishi bhavan il ninnum 25 grow bags koode compost and mannu fill cheithu kodukkum 500rs…ithu ullathano ithine patti paraumoo????

  2. അടിപൊളി ഓഫറുകളുമായി ആമസോണ്‍ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ ഷോപ്പിംഗ്‌ ഫെസ്റിവല്‍ വീണ്ടും, കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ – https://amzn.to/2os5B8i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *